Živnostník roku

Přirozená lenost byla poražena a já se na náléhaní paní Švejdové z Hospodářských novin rozhodl napsat pár řádků do nominační části soutěže Živnostník roku. Tak mi držte palce :-)

A. Popište vlastními slovy Vaše podnikání. Popište svůj podnikatelský nápad a to, jakým způsobem funguje v praxi. Napište, čím se odlišujete v oblasti podnikatelských, marketingových a obchodních záměrů a aktivit od konkurence. Vyjádřete se k úspěšnosti svého podnikatelského nápadu (napište cca 5 – 10 vět).

Předmět podnikání: překlady technických, ekonomických, právnických, marketingových a jiných odborných dokumentů z hlavních evropských jazyků. Jejich znalost je založena na literatuře, douhodobých pobytech a analýze textů. Celá překladatelská agenda včetně fakturace se provádí přes internet: e-mail, datové servery, a vlastní web www.odborne-preklady.cz, který slouži zejména pro akvizici nových zákazníků a první kontakt s nimi.

Odlišnost od konkurence není zásadní: využívání CAT nástrojů, vlastní frazeoogické databáze, minimalizace nákladů, 100% dodržování smluvených podmínek a pod. Po téměř dvacetiletém působení na trhu se moje podnikání vyznačuje mimořádnou stabilitou tržeb, partnerskou spoluprací s kmenovými zákazníky, vysokou platební morálkou ze strany zákazníků – všechny vydané faktury uhrazeny!

B. Prosím zodpovězte na tyto otázky:

1. Jaké byly začátky Vašeho podnikání a co bylo jeho motivací?

Předpokladem pro podnikání a současně jeho motivací byly pevní základy: zájem o obor a postmoderní přístup ke kritice textů, dlouhodobá předchozí praxe, minimální náklady umožňující aktivní vstup na trh, hladké zpracovávání a vyřizování zakázek (e-data), značný zájem o spolupráci (z ca 250 zájemců jsem vybral dva spolupracovníky).

2. Čím si myslíte, že se odlišujete od konkurence?

Tak jako konkurence používám obdobné nástroje a postupy, které se ovšem snažím uvést do nejefektivnější formy: např. překlady z PDF souboru do Wordu s totožným grafickým výstupem, jasně dané podmínky pro zpracování překladu (překladatel) a fakturaci (zákazník), přednostní vyřizování zakázek kmenových zákazníků (dlouhodobé rámcové podmínky) a podobné malé věci, kteří tvoří pevný celek.

3. Jaký je hlavní obor Vašeho podnikání?

Překlady odborných textů a jejich případná marketingová úprava (prospekty, smlouvy,
uvádění výrobků na trh atp.)

4. Co považujete za dobu svého podnikání za největší úspěch?

Získání stabilního tržního segmentu, který dosud nebyl ovlivňován globálními ekonomickými
výkyvy. Získání vhodné množiny kmenových zákazníků a zcela spolehlivých spolupracovníků.

5. Co považujete za největší překážku či komplikaci ve Vašem podnikání?

Všechny překážky spojené s technickými nebo personáními problémy, které bránily rozvoji
podnikání, jsme odstranili. Objektivní překážkou je současná a patrně především budoucí
legislativa, která nutí živnostníky příspívat na nažádoucí politické aktivity a živit osoby,
které jsou schopny, ale neochotny, pracovat a živit se sami.