Reference

I ŤING podle Da Liua

3.Chun Počáteční nesnáz Třetí hexagram symbolizuje počáteční nesnáz nebo zmatení, avšak pozdější znovunastolení pořádku, Horní primární trigram K’an představuje vodu, nebezpečí nebo obtíže, mraky a déšť; dolní primární trigram, Chen, představuje nejstaršího syna, hrom, pohyb. Společně pak vyvolávají představu mraků a hromu na nebi: stav neuspořádanosti. Když se však vyprší, mraky se rozplynou, přestane hřmět […]