Reference

Skládání slov

Skládání slov (Wortbildung durch Zusammensetzung)
Slova složená ze dvou nebo více slov se nazývají kompozita a tvoří formální slovní jednotku.

Kopulativní (slučovací) kompozitum – typ DVANDVA
Jednotlivé členy kompozita jsou rovnocenné, často je mezi ně možno vložit spojku a.
Podstatná jména: Dichterkomponist (básník a skladatel v jedné osobě), Tschechoslowakei, Schwiegermutter, Gastfreund
Přídavná jména: naßkalt, serbokroatisch, grüngolden

Determinativní (určující) kompozitum – typ TATPURUŠA
Mezi jednotlivými členy vzniká často pádový vztah, podle něhož se dále rozlišují. Základním slovem (Grundwort) kompozita je jeho poslední slovo, ostatní slova jsou určující (Bestimmungswort).
Příklad:
Kinderkrankenhaus

Základní slovo

První určující slovo

Druhé určující slovo

Základním slovem může být buď podstatné nebo přídavné jméno, určujícím slovem může být libovolný slovní druh.

Podstatná jména: Muttersprache, Italienreise, Nußtorte
Podstatná a přídavná jména: Jungfrau, Großstadt, Altpapier
Slovesa a podstatná jména: Schlafzimmer, Feierabend
Neohebná slova a podstatná jména: Rückweg, Beilage, Einwohner, Ausland, Nachwort

Posesivní (přivlastſovací) kompozita – typ BAHUVRÍHI
Mezi jednotlivými členy je “vlastnický charakter” nebo zvláštní znak. Pro orientaci můžeme doplnit “mající”

Podstatná jména: Goldhaar (ten, kdo má zlaté vlasy)
Přídavná jména: barfuß (s bosýma nohama), wohlgemut (mající veselou mysl, veselý)
Podle souvislosti se může jedno a totéž slovo významově lišit podle toho, za jaký druh kompozita jej považujeme.
Například: Hassenfuß (zajíc, noha) nebo Schafskopf (ovce, hlava).
Považujeme-li tato slovo za typ “tatpuruša”, pak znamenají: zaječí noha a hlava ovce. Považujeme-li je však za “bahuvríhi”, pak znamenají: mající nohy jako zajíc; tedy člověk rychlý, a mající hlavu jako ovce; tedy člověk hloupý.