Reference

I ŤING podle Da Liua

3.Chun Počáteční nesnáz

Třetí hexagram symbolizuje počáteční nesnáz nebo zmatení, avšak pozdější znovunastolení pořádku, Horní primární trigram K’an představuje vodu, nebezpečí nebo obtíže, mraky a déšť; dolní primární trigram, Chen, představuje nejstaršího syna, hrom, pohyb. Společně pak vyvolávají představu mraků a hromu na nebi: stav neuspořádanosti. Když se však vyprší, mraky se rozplynou, přestane hřmět a nebe se vyjasní; udělalo se krásně.

Ohledně ročního období znamená K’an zimu, Chen jaro. K’an také může znamenat dřevo nebo trávu. Tak se nám zjevuje představa klíčících rostlin prorůstajících zmrzlou zem; tedy období velmi těžké: počáteční nesnáz. Pro ty, kteří hledají radu, říká tento hexagram, že současná doba není vhodná pro akci. Měli by být trpěliví a vyčkat, až nastane ta správná doba. Vhodná příležitost pro podnikání se nakonec dostaví. Počáteční nesnáz v sobě zahrnuje i pozdější zlepšení situace: přijde-li jihovýchodní vítr nebo vyjde-li slunce, pak nastala příznivá doba pro klíčky. Přestože je jaro dosud nevlídné, lze očekávat oteplení. Není však dobré pouze čekat, je třeba se také připravovat.

Výrok

Počáteční nesnáz: úspěch.
Prospěšné je setrvat na místě
a neplánovat žádné cesty.
Je vhodné si najít pomocníky.

Symbol

Mraky a hrom symbolizují Počáteční nesnáz.
Vznešený člověk přetváří chaos v řád.

Čáry

Devítka dole: Přemýšlejte a rozvažujte. Je prospěšné pokračovat správnou cestou. Je vhodné si najít pomocníky.
Jednejte obezřetně, avšak pomněte, že nynější váhání může vést k pozdějším nesnázím; je možné zůstat vyrovnaný bez chvatu a chyb.
Lidé v zaměstnání obdrží významné úkoly a získají důležitá postavení. Studujícím se dostane pomoci od kantorů a uspějí. Ženám je naznačena dobrá povaha, úspěšná kariéra a rodina.
Šestka na druhém místě: Spousta nesnází. Na koni jezdí sem a tam, ale není lupičem. Rád by se oženil, ale dívka se nechce zasnoubit. Teprve po deseti letech svolí.
Nastala příznivá doba pro změnu povolání – s velkým dosahem, jako třeba v armádě – a tak se stát mocným. V tomto období je vhodné se oženit nebo získat přítele. Studenti a učenci však budou obtížně hledat zaměstnání. Není-li příznivé datum narození a znamení zvěrokruhu, pak lze očekávat obtíže – možná i soudní spor – a velmi těžké bude dosáhnout svého cíle.
Šestka na třetím místě: S hajným jde na lov jelena. Zabloudí v lese. Vznešený člověk, jenž si je toho vědom, se raději lovu vzdá. Pokračování přinese lítost.
Jednání v této době může vést k potupě, propuštění nebo k suspendování; v tomto čase je lépe zůstat v klidu a zdržet se činnosti. Je také třeba být obezřelý při setkání s někým, kdo má problémy. Studenti se mohou dostat do potíží, které zpomalí jejich postup.
Šestka na čtvrtém místě: Na koni jezdí sem a tam. Chce-li se oženit, bude mu přát štěstí. Vše je ku prospěchu.
Tato čára předznamenává štěstí a výhody ve všech ohledech: harmonický život a dosažení cíle. Zaměstnaní mohou očekávat zvýšení platu, uznání své práce a povýšení; studenti snadno získají zaměstnání podle svého zaměření. Ženy, které se chtějí vdát získají dobrého manžela a budou mít hodné děti.
Devítka na pátém místě: Obtíže v rámci prosperity. Štěstí v malých věcech. Neštěstí ve velkých.
Nastala doba pro opatrné plánování. Nevhodné jednání vede k těžkostem, ale obezřetností se jim lze vyhnout.
Devítka nahoře: Na koni jezdí sem a tam. Pláče slzy a krev!
Pýcha předchází pád, zde nejspíše pád až dolů. V práci se chraſte proti žárlivosti a pomluvám, bez ohledu na to, jak vysoké je vaše postavení nebo konexe; ve škole se chraſte před inzultací. Prověřujte zdravotní stav svých rodičů.