Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Účel

Všeobecné obchodní podmínky mezi překladatelem (dále jen P) a zákazníkem (dále jen Z) jsou zcela podřízeny ujednání mezi konkrétním překladatelem a konkrétním zákazníkem pro konkrétní zakázku. Jejich účelem je rychlá orientace v základních datech.

2. Zpracování zakázky

Zakázky se realizují na základě normy ISO 9001 v následujících krocích: Z – poptávka, P – nabídka (cena, termín), Z – objednávka, P – potvrzení objednávky, následné dodání práce za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu a fakturace, Z – platba.
U kmenových zákazníků je možno některé kroky na základě dohody vynechat.

3. Komunikace

Veškerá komunikace probíhá po v datové formě přes e-mail a dohodnuté servery. Nedatová komunikace (osobní, poštou atp.) pouze na základě dohody Z s P.

4. Cenová nabídka

I. Cena za 1 normostranu výstupního textu (překladu) – 1 normostrana (dále jen ns) je 1 800 znaků (včetně mezerníku). Tuto cenu je možno stanovit pouze na základě kvalifikovaného odhadu a zpřesňuje se po provedení překladu. Přitom se počet normostran zaokrouhluje u každého souboru na ½ strany nahoru.
II. Celková cena za překlad. Tato cena je definitivní a závazná pro obě strany.

5. Klasifikace a rozpětí cen za jednu ns

Označení Do češtiny z něm., ang., franc., španěl. (Kč) Z češtiny do něm., angl. (Kč)
Běžný text (dopis) 200 – 240 240 – 260
Odborný text (návod) 220 – 260 240 – 280
Právní text (smlouva) 260 – 280 280 – 300