Ceny překladů

Ceny překladů jsou za 1 normostranu překladu z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny.
1 normostrana je 1800 znaků včetně mezer.

Označení Do češtiny z něm., ang., franc., španěl. (Kč) Z češtiny do něm., angl. (Kč)
Běžný text (dopis) 280 – 300 280 – 300
Odborný text (návod) 280 – 320 300 – 340
Právní text (smlouva) 300 – 320 320 – 360

Překlad z/do turečtiny – v případě tureckého jazyka nerozlišujeme, zda se jedná o aktivní nebo pasivní překlad:

cena za normostranu běžného textu 450 Kč
cena za normostranu odborného technického textu 650 Kč
cena za normostranu odborného právního textu 650 Kč

Uvedený ceník prosím chápejte jako orientační. Při dlouhodobé spolupráci poskytujeme slevy dle dohody a neúčtujeme jakékoli příplatky za rychlost.

Ceník překladů je platný od 1.1.2010.