Reference

100 Zenových příběhů

Nam-in, japonský mistr z období Meiji (1868-1912), přijal u sebe univerzitního profesora, který se chtěl něco dozvědět o zenu. Nam-in ho pozval na šálek čaje. Naplnil ho až po okraj, ale přiléval stále dál. Profesor se díval jak čaj přetéká – až to nevydržel a zvolal: “Vždyť už je plný. Víc se do něj nevejde!” […]