Překlady

Citace o překladech

Podle běžně rozšířené pověry každý překlad zrazuje nedostižný originál. To vyjadřuje dobře známá italská slovní hříčka „traduttire, traditore“ (překladatel – zrádce), Vzhledem k tomu, jak je tato hříčka oblíbená, musí v ní být někde skryté zrnko pravdy. Jorge Luis Borges: Ars poetica Egypt udržoval v různých obdobích rozvinuté společenské styky s Chetitskou říší, s Krétou […]